پروژه 25

پروژه فونیکس

این پروژه با مساحت ۵۰۰۰ متر مربع نما و بیش از ۳۰۰۰۰ متر مربع درای وال و سقف کاذب واقع در سعادت آباد در حال اجرا می باشد.

کارفرما: کار فرما شرکت نکساگروپ

مشاهده محصولات

PADYAV BANA PROJECT

پروژه فونیکس

پروژه فونیکس

این پروژه با مساحت ۵۰۰۰ متر مربع نما و بیش از ۳۰۰۰۰ متر مربع درای وال و سقف کاذب واقع در سعادت آباد در حال اجرا می باشد.

کارفرما: کار فرما شرکت نکساگروپ

مشاهده محصولات

PADYAV BANA PROJECT

پروژه مسکونی باغ ایرانی

پروژه مسکونی باغ ایرانی

این پروژه با مساحت ۲۷۰۰۰ متر مربع واقع در منطقه فرشته تهران در حال اجرا می باشد

کارفرما: شرکت لوتوس

مشاهده محصولات

PADYAV BANA PROJECT

ساختمان ستاد هماهنگی فرودگاه مهر آباد

ساختمان ستاد هماهنگی فرودگاه مهر آباد

این پروژه در سال 1389 با مساحت 4500 متر مربع واقع در فرودگاه مهر آباد – خیابان معراج – جنب هواشناسی اجرا گردیده است.

کارفرما: شرکت پی چین

مشاهده محصولات

PADYAV BANA PROJECT