پروژه‌ها

اولین ارائه کننده و مجری محصولات شرکت Tempio اسپانیا، Creaton آلمان (نماهای سفالی رنگی) و Eternit بلژیک (نماهای Fibercement رنگی) و Aquapanel آلمان (صفحات و نماهای سیمانی)