پروژه مسکونی باغ ایرانی

این پروژه با مساحت ۲۷۰۰۰ متر مربع واقع در منطقه فرشته تهران در حال اجرا می باشد

کارفرما: شرکت لوتوس

مشاهده محصولات

PADYAV BANA PROJECT