پروژه ایران زمین شیراز

این پروژه در سال 1396 با مساحت 4000 متر مربع واقع در شیراز – خیابان معالی آباد – بلوار دوستان – کوچه ششم اجرا گردیده است.

کارفرما: بانک اقتصاد نوین، شرکت سرمایه گذاری توسعه پایدار ایرانیان

مشاهده محصولات

PADYAV BANA PROJECT