مجتمع تجاری طوبی ارومیه

این پروژه در سال 1391 با مساحت 1200 متر مربع واقع در ارومیه، مجتمع تجاری طوبی اجرا گردیده است.

کارفرما: جهاد خانه سازی ارومیه

مشاهده محصولات

PADYAV BANA PROJECT