مجتمع تجاری امام خمینی

این پروژه در سال 1391 با مساحت 4000 متر مربع واقع در تهران – میدان امام خمینی – خیابان قورخانه اجرا گردیده است.

کارفرما: شرکت آتیه شهر 

مشاهده محصولات

PADYAV BANA PROJECT