مجتمع اداری و تجاری پارسه

این پروژه در سال 1397 با مساحت 7500 متر مربع واقع در تهران، منطقه 22، بلوار اردستانی اجرا گردیده است.

کارفرما: شرکت آریان پاسارگاد

مشاهده محصولات

PADYAV BANA PROJECT