فرهنگسرای خاوران

این پروژه در سال 1391 با مساحت 10000 متر مربع واقع در تهران – خاوران – فرهنگسرای خاوران اجرا گردیده است.

کارفرما: شرکت بهانکار

مشاهده محصولات

PADYAV BANA PROJECT