ساختمان نظام مهندسی استان بوشهر

این پروژه با مساحت ۵۰۰ متر مربع در سال ۹۱ واقع خیابان توحید در استان بوشهر اجرا گردیده است.

کارفرما: نظام مهندسی بوشهر

مشاهده محصولات

PADYAV BANA PROJECT