ساختمان لجستیک فرودگاه مهرآباد

این پروژه با مساحت ۵۰۰ متر مربع نما و در سال ۹۱ واقع در فرودگاه مهرآباد اجرا شده است.

کارفرما: کار فرما شرکت پی‌چین

مشاهده محصولات

PADYAV BANA PROJECT