ساختمان ستاد هماهنگی فرودگاه مهر آباد

این پروژه در سال 1389 با مساحت 4500 متر مربع واقع در فرودگاه مهر آباد – خیابان معراج – جنب هواشناسی اجرا گردیده است.

کارفرما: شرکت پی چین

مشاهده محصولات

PADYAV BANA PROJECT