ساختمان اداری سرمایه گذاری مسکن

این پروژه در سال 1390 با مساحت 1000 متر مربع واقع در تهران – جردن – خیابان ارمغان شرقی اجرا گردیده است.

کارفرما: شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران

مشاهده محصولات

PADYAV BANA PROJECT

مشاهده پروژه های دیگر