بنادر و دریانوردی مازندران

این پروژه در سال 1394 با مساحت 1000 متر مربع واقع در نوشهر – انتهای خیابان فردوس شمالی خیابان شهید سلطان محمدی اجرا گردیده است.

کارفرما: سازمان بنادر
کشتیرانی- شرکت آرمه نو

مشاهده محصولات

PADYAV BANA PROJECT