بانک صادرات گرگان

این پروژه در سال 1396 با مساحت 5000 متر مربع واقع در گرگان – خیابان ناهار خوران اجرا گردیده است.

کارفرما: بانک صادرات – شرکت آسمانه

مشاهده محصولات

PADYAV BANA PROJECT