مجتمع تجاری امام خمینی

مجتمع تجاری امام خمینی

این پروژه در سال 1391 با مساحت 4000 متر مربع واقع در تهران – میدان امام خمینی – خیابان قورخانه می‌باشد.

کارفرما: شرکت آتیه شهر 

مشاهده محصولات

PADYAV BANA PROJECT

مجتمع مسکونی پرشین تاور کیش

مجتمع مسکونی پرشین تاور کیش

این پروژه در سال 1390 با مساحت 10000 متر مربع واقع در جزیره کیش – برجهای دوقلوی کیش می‌باشد.

کارفرما: شرکت توسعه صنایع کیش 

مشاهده محصولات

PADYAV BANA PROJECT

کارخانه شرکت آرد تابان

کارخانه شرکت آرد تابان

این پروژه در سال 1389 با مساحت 2000 متر مربع واقع در شادآباد، خ 17 شهریور، ضلع شمال غربی، میدان بوربور می‌باشد.

کارفرما: شرکت توسعه ابنیه فنی

مشاهده محصولات

PADYAV BANA PROJECT

مجتمع تجاری طوبی ارومیه

مجتمع تجاری طوبی ارومیه

این پروژه در سال 1391 با مساحت 1200 متر مربع واقع در ارومیه، مجتمع تجاری طوبی می‌باشد.

کارفرما: جهاد خانه سازی ارومیه

مشاهده محصولات

PADYAV BANA PROJECT

هرم نور شیراز

هرم نور شیراز

این پروژه در سال 1391 با مساحت 600 متر مربع واقع در شیراز – بلوار معالی آباد می‌باشد.

کارفرما: آقای مهندس حجازی فر

مشاهده محصولات

PADYAV BANA PROJECT

بنادر و دریانوردی مازندران

بنادر و دریانوردی مازندران

این پروژه در سال 1394 با مساحت 1000 متر مربع واقع در نوشهر – انتهای خیابان فردوس شمالی خیابان شهید سلطان محمدی می‌باشد.

کارفرما: سازمان بنادر
کشتیرانی- شرکت آرمه نو

مشاهده محصولات

PADYAV BANA PROJECT

ساختمان ستاد هماهنگی فرودگاه مهر آباد

ساختمان ستاد هماهنگی فرودگاه مهر آباد

این پروژه در سال 1389 با مساحت 4500 متر مربع واقع در فرودگاه مهر آباد – خیابان معراج – جنب هواشناسی می‌باشد.

کارفرما: شرکت پی چین

مشاهده محصولات

PADYAV BANA PROJECT

پروژه ایران زمین شیراز

پروژه ایران زمین شیراز

این پروژه در سال 1396 با مساحت 4000 متر مربع واقع در شیراز – خیابان معالی آباد – بلوار دوستان – کوچه ششم می‌باشد.

کارفرما: بانک اقتصاد نوین، شرکت سرمایه گذاری توسعه پایدار ایرانیان

مشاهده محصولات

PADYAV BANA PROJECT

ساختمان اداری سرمایه گذاری مسکن

ساختمان اداری سرمایه گذاری مسکن

این پروژه در سال 1390 با مساحت 1000 متر مربع واقع در تهران – جردن – خیابان ارمغان شرقی می‌باشد.

کارفرما: شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران

مشاهده محصولات

PADYAV BANA PROJECT

فرهنگسرای خاوران

فرهنگسرای خاوران

این پروژه در سال 1391 با مساحت 10000 متر مربع واقع در تهران – خاوران – فرهنگسرای خاوران می‌باشد.

کارفرما: شرکت بهانکار

مشاهده محصولات

PADYAV BANA PROJECT