سرامیک

همگام با به روز شدن و ورود دانش نوین در مصالح و اجرای آن در صنعت ساختمان ایران ، اجرای نما بصورت پوسته خشک (Ventilated System ) نیز یکی از سیستم های اجرایی رایج روز در ایران گردید که توانست جایگزین مناسبی برای نماهای غیر ایمن بخصوص در پروژه های ساختمانی بلند مرتبه گردد.
اجرای این سیستم که در دنیا به نام های Ventilated System یا Rain Screen معروف می باشند ، قابلیت اجرا با انواع مصالح مختلف را دارا می باشد که یکی از رایج ترین آنها سرامیک نما می باشد.
این سیستم معمولاً به دو روش اتصالی پنهان و نمایان با زیرسازیهای آلومینیومی و اتصالات استیل اجرا می گردد :

سرامیک ( Invisible )
سرامیک ( Visible )