بیمارستان مغز و اعصاب پروفسور سمیعی

این پروژه در سال 1394 با مساحت 9000 متر مربع واقع در تهران – انتهای اتوبان همت غرب شهرک شهید باقری اجرا گردیده است.

کارفرما: موسسه خیریه متوسلین به امام رضا

مشاهده محصولات

PADYAV BANA PROJECT