لیست پروژه ها

پروژه

آدرس

متراژ

1- بیمارستان پیامبران

   تهران - خیابان آیت الله کاشانی خیابان اباذر بیمارستان پیامبران    

 5.000

2- مجتمع تجاری و اداری پارسه

تهران – منطقه 22 - بلوار اردستانی

2.500

3- سرپرستی بانک صادرات استان گلستان

گرگان - بتدای ناهارخوران سه راه گلشهر جنب بانک ملت

5.000