سقف‌های دکوراتیو

سقف‌های دکوراتیو

این سقف‌ها از نوع سقف‌های ثابت میباشند که با توجه به انعطاف پذیری پانل‌ها و قابل برش بودن آن امکان اجرای طرح‌های معماری متنوع همانند قوسی‌ها ، نور مخفی‌‌ها و غیره را ممکن می‌سازد.