سقف‌های شبکه‌ای

سقف‌های شبکه‌ای

سقف‌های شبکه‌ای از سازه‌های سپری تشکیل میشوند که با آویز‌های قابل تنظیم به سقف متصل میشوند و سپس تایل‌ها درون آن قرار میگیرند. انواع تایل‌های گچی،مینرال و فلزی در طرح‌های مختلف قابل استفاده میباشند . دسترسی‌ آسان به فضای تاسیساتی پشت سقف کاذب و نیز نصب سریع آن از مزایای قابل توجه این سیستم می‌باشد

 

ss01ss02ss03ss04